نام واحد : کاربردالکترونیک

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : میدان فردوسی...
 • تلفن شرکت : *****888جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان خرمشهرخ شهیدعشقیارخ 13پ 76طبقه سوم
 • تلفن واحد : *****888جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی جاراللهی
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مونتاژ اودیومتر

 • سریال مجوز : 1753509
 • شماره مجوز : 28082
 • تاریخ مجوز : 23/05/1378
 • کد محصول : 33111315
 • شرح محصول : ادیومتر
 • ظرفیت : 100 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%