نام واحد : آرد صنعت مرزن آباد

 • استان : مازندران
 • شهر : چالوس
 • نشانی شرکت : چالوس مرزن...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : چالوس
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی میردارهریجانی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سبوس گندم

 • سریال مجوز : 3025873
 • شماره مجوز : 701/4859
 • تاریخ مجوز : 19/02/1389
 • کد محصول : 15311321
 • شرح محصول : سبوس گندم
 • ظرفیت : 2,670 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%