نام واحد : دانش پژوهش فجر

نام محصول : سانتریفوژیخچال دار بانک خون

 • سریال مجوز : 1754114
 • شماره مجوز : 25725
 • تاریخ مجوز : 04/04/1376
 • کد محصول : 33111517
 • شرح محصول : دستگاه سانتریفوژیخچالداربانک خون
 • ظرفیت : 30 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%