نام واحد : طراحی مهندسی صنایع توانبخشی توان همگام

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : استاد نجات...
 • تلفن شرکت : *****889جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان سپهبد قرنی خیابان اراک پ 36 ط همکف پلاک 46 جدید
 • تلفن واحد : *****889جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : منصور برجیان بروجنی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی ومونتاژسمعک جیبی

 • سریال مجوز : 1754573
 • شماره مجوز : 44652
 • تاریخ مجوز : 27/07/1388
 • کد محصول : 33111724
 • شرح محصول : انواع سمعک
 • ظرفیت : 2,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%