نام واحد : تقی دامغانیان

 • استان : سمنان
 • شهر : دامغان
 • نشانی شرکت : دامغان...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی دامغان
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : تقی دامغانیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی دامغان

نام محصول : بسته بندی آب لیمو

 • سریال مجوز : 2220125
 • شماره مجوز : 7823
 • تاریخ مجوز : 29/02/1389
 • کد محصول : 15131714
 • شرح محصول : اب لیموترش
 • ظرفیت : 2,130 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 15%
  15%