نام واحد : احمد ایزدی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خ آزادی ک شهیدبجارزادگان پ 43زیرزمین
 • تلفن واحد : ****600جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی ومونتاژدزدگیرمنازل واخ

 • سریال مجوز : 1755110
 • شماره مجوز : 32761
 • تاریخ مجوز : 01/07/1376
 • کد محصول : 31901515
 • شرح محصول : سیستم دزدگیراژیردزدگیر
 • ظرفیت : 42,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%