نام واحد : ایکس ری ایران

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کیلومتر18ج مخصوص کرج خ داروپخش جنب داروسازی اریا
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سهراب علیزاده بورخیلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی ومونتاژدستگاه ظهوروثبوت

 • سریال مجوز : 1755572
 • شماره مجوز : 32999
 • تاریخ مجوز : 06/07/1376
 • کد محصول : 33201151
 • شرح محصول : دستگاه ظهورعکس
 • ظرفیت : 260 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ابزارهای اپتیکی وتجهیزات عکاسی(3320)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%