نام واحد : مهندسی مدارسازان الکترونیک

نام محصول : طراحی ومونتاژآمپرمتردیجیتال

 • سریال مجوز : 1755827
 • شماره مجوز : 37472
 • تاریخ مجوز : 05/09/1376
 • کد محصول : 33121215
 • شرح محصول : امپرمتر
 • ظرفیت : 11,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع ساعت(3330)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%