نام واحد : الکترونیک کاران

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : خ شریعتی خ...
 • تلفن شرکت : *****884جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی علی آباد میدان شقایق بلوارتوسکانیلوفرنهم پ27 خ 31
 • تلفن واحد : *******232جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدتقی محسنی جاوید
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پایتخت

نام محصول : تلفن کننده ال سی دی

 • سریال مجوز : 1756059
 • شماره مجوز : 32655
 • تاریخ مجوز : 24/07/1384
 • کد محصول : 32201310
 • شرح محصول : انواع تلفن
 • ظرفیت : 20,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع ساعت(3330)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%