نام واحد : مهندسی پزشکی مدائن تولید

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان خالداسلامبولی نبش کوچه سوم پلاک 23طبقه دوم
 • تلفن واحد : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه تکلم حنجره

 • سریال مجوز : 1756278
 • شماره مجوز : 66563
 • تاریخ مجوز : 30/10/1377
 • کد محصول : 33111727
 • شرح محصول : حنجره مصنوعی
 • ظرفیت : 2,300 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%