نام واحد : دندانپزشکی نویداکباتان

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : بلوارکشاورز خ...
 • تلفن شرکت : *****888جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک نصیرآباد خ سرو 3 قطعه 27 ایی
 • تلفن واحد : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جواد اسحاقی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نصیرآباد

نام محصول : یونیت دندانپزشکی

 • سریال مجوز : 1756361
 • شماره مجوز : 42246
 • تاریخ مجوز : 15/11/1376
 • کد محصول : 33111911
 • شرح محصول : یونیت دندانپزشکی
 • ظرفیت : 117 تن
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%