نام واحد : لوازم خانگی آزمون خزرلوازم خانگی کوشان خزر

نام محصول : مونتاژ پلوپز

 • سریال مجوز : 1756522
 • شماره مجوز : 43495
 • تاریخ مجوز : 06/12/1376
 • کد محصول : 29301361
 • شرح محصول : انواع پلوپز برقی
 • ظرفیت : 11,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%