نام واحد : نان حجیم و کیک کویر گندمین

نام محصول : خمیرپیراشکی

 • سریال مجوز : 4022310
 • شماره مجوز : 5306
 • تاریخ مجوز : 05/03/1389
 • کد محصول : 15441143
 • شرح محصول : خمیرپیراشکی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%