نام واحد : نان حجیم و کیک کویر گندمین

نام محصول : نبات

 • سریال مجوز : 4022310
 • شماره مجوز : 5306
 • تاریخ مجوز : 05/03/1389
 • کد محصول : 15431311
 • شرح محصول : نبات
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%