نام واحد : دیدافزارشرق

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : میدان محسنی خ...
 • تلفن شرکت : ***222جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میدان محسنی خ آلن آبکارشاه نظری پ 49طبقه4شماره10
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی ومونتاژسیستم عکاسی دیجیت

 • سریال مجوز : 1757183
 • شماره مجوز : 56002
 • تاریخ مجوز : 17/04/1377
 • کد محصول : 33201150
 • شرح محصول : دستگاههاوتجهیزات ویژهلابراتورهای عکاسی وسینمائی
 • ظرفیت : 350 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ابزارهای اپتیکی وتجهیزات عکاسی(3320)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%