نام واحد : تعاونی تولیدی آسان قابوس گنبد کاووس

 • استان : گلستان
 • شهر : گنبد کاووس
 • نشانی شرکت : گنبد خ امام...
 • تلفن شرکت : *******172جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی گنبد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عبدالجلیل سلاقی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی گنبد

نام محصول : رشته پلوئی

 • سریال مجوز : 3813174
 • شماره مجوز : 3559
 • تاریخ مجوز : 24/03/1389
 • کد محصول : 15441121
 • شرح محصول : رشته پلوئی
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 38%
  38%