نام واحد : تجهیزات پزشکی سندس طب

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : خ طالقانی...
 • تلفن شرکت : *****664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک پرند فازیک بلوارنوآوران نوآور 5 قطعه 2آ8/1 و 4آ10/1
 • تلفن واحد : *****664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ارش جمشیدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پرند

نام محصول : محلولهای مصرفی در آزمایشگاههای تشخیص طبی

 • سریال مجوز : 1757345
 • شماره مجوز : 62011
 • تاریخ مجوز : 31/01/1389
 • کد محصول : 24232070
 • شرح محصول : مواد-معرفهاوکیت های ازمایشگاهی
 • ظرفیت : 223,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%