نام واحد : الکترونیک وارتباطی ذره موج

نام محصول : ابزاردقیق آزمایشگاهی الکترون

 • سریال مجوز : 1757922
 • شماره مجوز : 70361
 • تاریخ مجوز : 25/12/1377
 • کد محصول : 32101210
 • شرح محصول : انواع قطعات واجزاءالکترونیکی
 • ظرفیت : 1,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%