نام واحد : مهندسی پیشروتولیدصنعت

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : مطهری خ...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ استادمطهری خ لارستان خیابان 24شماره3ط اول
 • تلفن واحد : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی عصغر احمدی خلیلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی ومونتاژتایمربرف پاک

 • سریال مجوز : 1757930
 • شماره مجوز : 70512
 • تاریخ مجوز : 26/12/1377
 • کد محصول : 33301310
 • شرح محصول : تایمر مکانیکی
 • ظرفیت : 13,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع ساعت(3330)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%