نام واحد : شرکت تعاونی تولیدی ناز مرغ قاسم و شرکاء تغییر یافته از محسن ترابی زیارتگاهی

 • استان : فارس
 • شهر : کازرون
 • نشانی شرکت : کازرون خیابان...
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : قاسم حسنی پور
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشتارگاه صنعتی طیور

 • سریال مجوز : 2420342
 • شماره مجوز : 16037
 • تاریخ مجوز : 08/04/1389
 • کد محصول : 15111120
 • شرح محصول : کشتارگاه صنعتی طیور
 • ظرفیت : 2,400,000 قطعه سر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 12%
  12%