نام واحد : مهندسی سعی

نام محصول : کیلومترشمار

 • سریال مجوز : 1738056
 • شماره مجوز : 47809
 • تاریخ مجوز : 26/01/1375
 • کد محصول : 33121323
 • شرح محصول : کیلومترشمارخودرو
 • ظرفیت : 15,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%