نام واحد : فاطر الکترونیک ریزپردازی

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : خ...
 • تلفن شرکت : *****885جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک بهارستان خ گلستان سوم نبش بوستان بلوک 4قطعه 13
 • تلفن واحد : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی ارغوان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی بهارستان

نام محصول : دستگاه آب مقطرگیری

 • سریال مجوز : 1758167
 • شماره مجوز : 64676
 • تاریخ مجوز : 24/04/1387
 • کد محصول : 29191512
 • شرح محصول : دستگاه تقطیر
 • ظرفیت : 540 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%