نام واحد : آنالیز

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ استاد مطهری...
 • تلفن شرکت : ****875جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ استاد مطهری خیابان میرعمادخیابان هفتم پلاک 4
 • تلفن واحد : ****875جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه الکتروفورز و اسپکتروفتومتر

 • سریال مجوز : 1758389
 • شماره مجوز : 27339
 • تاریخ مجوز : 11/05/1378
 • کد محصول : 33111512
 • شرح محصول : دستگاههاو وسایل ازمایشگاههای تشخیص طبی
 • ظرفیت : 520 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%