نام واحد : بازرگانی شاد بین

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : جمهوری کوچه...
 • تلفن شرکت : ****372جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی عباس اباد قطعه 74 - 73 - 17 بی 33
 • تلفن واحد : ****672جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فاضل ریپور
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : تراش عدسی طبی

 • سریال مجوز : 1758592
 • شماره مجوز : 39168
 • تاریخ مجوز : 29/11/1382
 • کد محصول : 33201160
 • شرح محصول : عدسیهای چشمی
 • ظرفیت : 2,000,000 جفت
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ابزارهای اپتیکی وتجهیزات عکاسی(3320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%