نام واحد : فنون آزمایشگاهی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ شهیدبهشتی خ...
 • تلفن شرکت : *******887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ شهیدبهشتی خ میتراکوی باسقی پلاک 20
 • تلفن واحد : *******887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : داریوش نیکزاد
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مونتاژدستگاه بیهوشی

 • سریال مجوز : 1758720
 • شماره مجوز : 31702
 • تاریخ مجوز : 21/07/1378
 • کد محصول : 33111224
 • شرح محصول : دستگاه بیهوشی
 • ظرفیت : 230 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%