نام واحد : پارس خو گستر

نام محصول : مینی یونیت دندانپزشکی

 • سریال مجوز : 1758897
 • شماره مجوز : 60397
 • تاریخ مجوز : 02/05/1373
 • کد محصول : 33111912
 • شرح محصول : مینی یونیت دندانپزشکی
 • ظرفیت : 50 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%