نام واحد : مهندسی هاشمیان طب

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : ****878جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان میرداماداول پل پلاک 252
 • تلفن واحد : ****878جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید عباس هاشمیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه سونوگرافی

 • سریال مجوز : 1758965
 • شماره مجوز : 36403
 • تاریخ مجوز : 05/10/1378
 • کد محصول : 33111228
 • شرح محصول : دستگاه سونوگرافی
 • ظرفیت : 25 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%