نام واحد : کامران طب

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کرج شهرک گلدشت شهرک نبش آهنگی خ 24
 • تلفن واحد : ****877جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کامران صانعی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نخ سوزن جراحی وبسته بندی واستر

 • سریال مجوز : 1759268
 • شماره مجوز : 40717
 • تاریخ مجوز : 09/12/1378
 • کد محصول : 33111410
 • شرح محصول : ابزار ووسایل پزشکی
 • ظرفیت : 4,000,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%