نام واحد : فن آوری آزمایشگاهی

 • استان : البرز
 • شهر : ساوجبلاغ
 • نشانی شرکت : سهروردی شمالی...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک سعیدابادشهرک گلگون سوله16/سی/107
 • تلفن واحد : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رامین فلاح
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی مونتاژدستگاه بیهوشی

 • سریال مجوز : 1759294
 • شماره مجوز : 41326
 • تاریخ مجوز : 17/12/1378
 • کد محصول : 33111224
 • شرح محصول : دستگاه بیهوشی
 • ظرفیت : 176 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%