نام واحد : مهندسی گروه تجهیزگستر

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خیابان سنائی کوچه اول پلاک 5طبقه سوم
 • تلفن واحد : *****839جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مونتاژ دستگاه سمپلر

 • سریال مجوز : 1759513
 • شماره مجوز : 25184
 • تاریخ مجوز : 29/03/1374
 • کد محصول : 33111510
 • شرح محصول : تجهیزات وابزارازمایشگاهی طبی
 • ظرفیت : 8,415 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%