نام واحد : نصر اله ملکان

نام محصول : انواع شیرینی های اردی

 • سریال مجوز : 3813237
 • شماره مجوز : 5446
 • تاریخ مجوز : 09/05/1389
 • کد محصول : 15411260
 • شرح محصول : انواع شیرینیهای اردی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%