نام واحد : اتحاد موتور

 • استان : تهران
 • شهر : قدس
 • نشانی شرکت : بزرگراه فتح...
 • تلفن شرکت : **********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بزرگراه فتح کیلومتر19 اسماعیل اباد خ اول فن آوران ش 10
 • تلفن واحد : ******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : واحد رهنمایان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : وایرشمع خودرو

 • سریال مجوز : 1738124
 • شماره مجوز : 28988
 • تاریخ مجوز : 26/05/1384
 • کد محصول : 31901129
 • شرح محصول : وایرهای شمع ودلکو
 • ظرفیت : 200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%