نام واحد : حیدری-علیرضا

 • استان : اصفهان
 • شهر : کاشان
 • نشانی شرکت : کاشان خ یثربی...
 • تلفن شرکت : *******361جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی قمصر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علیرضا حیدری
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی قمصر

نام محصول : قطعه بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1338863
 • شماره مجوز : 25896
 • تاریخ مجوز : 30/05/1389
 • کد محصول : 15111124
 • شرح محصول : قطعه بندی مرغ
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%