نام واحد : شیما پرتو

 • استان : البرز
 • شهر : ساوجبلاغ
 • نشانی شرکت : میدان هفتم...
 • تلفن شرکت : *******884جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهر صنعتی هشتگردشهرک هشتگرد فاز2بلواراصلی نبش خ 18
 • تلفن واحد : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی رابط
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی هشتگرد

نام محصول : رادیولوژی

 • سریال مجوز : 1760222
 • شماره مجوز : 39077
 • تاریخ مجوز : 03/11/1384
 • کد محصول : 33111111
 • شرح محصول : دستگاههاوتجهیزات رادیولوژی
 • ظرفیت : 100 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%