نام واحد : فراسنج ابزار

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : تقاطع...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خ کارگر شمالی بالتر از خیابان فاطمی خ مریخ پلاک 3
 • تلفن واحد : ********669جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد لامعی رامندی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاه پایانه ارسال اطلاعات

 • سریال مجوز : 1760467
 • شماره مجوز : 31562
 • تاریخ مجوز : 13/06/1390
 • کد محصول : 33122050
 • شرح محصول : دستگاههای کنترل ازراه دورتله متری
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%