نام واحد : بازرگانی ژرف خرد

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : ****806جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سیدجمال الدین اسدآبادی خ ابن سیناشماره111طبقه دوم
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سنجش عملکردسلسله اعصاب

 • سریال مجوز : 1760940
 • شماره مجوز : 23454
 • تاریخ مجوز : 21/03/1380
 • کد محصول : 33111610
 • شرح محصول : تجهیزات پزشکی وجراحی مخصوص بیمارستان
 • ظرفیت : 40 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%