نام واحد : شرکت صنایع تجهیزات جایگاهی سبز

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : شهرک نصیرآباد...
 • تلفن شرکت : *******229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک نصیرآباد فاز دوم سرو 18 پلاک 147 اف
 • تلفن واحد : *******229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جواد مددیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نصیرآباد

نام محصول : مونتاژ پمپ سوخت جایگاهی

 • سریال مجوز : 1761161
 • شماره مجوز : 75420
 • تاریخ مجوز : 29/06/1389
 • کد محصول : 33122041
 • شرح محصول : پمپ سوخت جایگاهی
 • ظرفیت : 200 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%