نام واحد : تعاونی صنایع غذایی و بسته بندی دهکده سبزچین چهل ستون-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : شهرضا خ 45...
 • تلفن شرکت : *******321جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرضا 1کیلومتری جنوب جاده آسفالته شهرضا جرم افشار به سمت جرم افشار در امتداد جاده منوچهر آباد در عمق 50 متری جاده مذکور
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی رضا رستمی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سبزیجات خشک

 • سریال مجوز : 1338899
 • شماره مجوز : 28264
 • تاریخ مجوز : 14/06/1389
 • کد محصول : 15131123
 • شرح محصول : سبزیجات خشک
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%