نام واحد : محمدمهدی گل شریفی

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : جمهوری نبش...
 • تلفن شرکت : ****809جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک اشتهاردغزالی غربی گل آرای سوم گل اذین سوم قطعه 1390و15
 • تلفن واحد : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اشتهارد

نام محصول : ابزارجراحی قیچی - پنس - س

 • سریال مجوز : 1762111
 • شماره مجوز : 69075
 • تاریخ مجوز : 16/12/1383
 • کد محصول : 33111410
 • شرح محصول : ابزار ووسایل پزشکی
 • ظرفیت : 12,500 کیلو گرم
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%