نام واحد : صلب اتصال سپاهان-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : خ مشتاق2 خ...
 • تلفن شرکت : ******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سگزی 360 متری جنوب نگهبانی شهرک درامتداد خ موجود و درفاصله 110 متری غرب خ مذکور درامتداد خ 1 و در عمق 50 متری شمال خ مذکور
 • تلفن واحد : *******312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محلوجی-امیرمسعود
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سگزی

نام محصول : سیستم کنترل الکترونیکی خودرو فشار و دما

 • سریال مجوز : 1333413
 • شماره مجوز : 29258
 • تاریخ مجوز : 09/08/1390
 • کد محصول : 31901156
 • شرح محصول : سیستم کنترل الکترونیکی خودرو
 • ظرفیت : 2,500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%