نام واحد : تکانه

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ بهشتی خ...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ بهشتی خ دریای نورکوچه اول پ 28
 • تلفن واحد : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گفتاردرمانی005جی جی ایی 004

 • سریال مجوز : 1763070
 • شماره مجوز : 52770
 • تاریخ مجوز : 29/02/1381
 • کد محصول : 33111313
 • شرح محصول : دستگاه گفتاردرمانی وشنوایی
 • ظرفیت : 900 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%