نام واحد : آرمابین المللی

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : ج...
 • تلفن شرکت : ************256جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج خاوران45کیلومترشهرک صنعتی عباس اباد
 • تلفن واحد : ************256جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : انواع سلف سنج

 • سریال مجوز : 1763256
 • شماره مجوز : 54996
 • تاریخ مجوز : 05/04/1381
 • کد محصول : 33121911
 • شرح محصول : فشارسنجهای صنعتی
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%