نام واحد : شهرام عرب براقی - تمدید 31946

 • استان : تهران
 • شهر : پیشوا
 • نشانی شرکت : شهر ری میدان...
 • تلفن شرکت : *****337جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک پیشوا قطعه 15 بلوک بی 16
 • تلفن واحد : *****337جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پیشوا

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1789270
 • شماره مجوز : 74489
 • تاریخ مجوز : 22/06/1389
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 2,900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%