نام واحد : صفاپخش تهران

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : شهرک اشتهارد...
 • تلفن شرکت : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک اشتهارد فاز یک بلوک 30 قطعه 481
 • تلفن واحد : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فروزان علیخانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اشتهارد

نام محصول : دستگاه بخوربرقی

 • سریال مجوز : 1764613
 • شماره مجوز : 25429
 • تاریخ مجوز : 11/04/1382
 • کد محصول : 33111411
 • شرح محصول : دستگاه بخور برقی
 • ظرفیت : 27,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%