نام واحد : مرصوص کام

 • استان : تهران
 • شهر : اسلامشهر
 • نشانی شرکت : خ فتحی شقاقی...
 • تلفن شرکت : ****895جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرصنعتی چهاردانگه خ جعفرآباد خ 22پ18
 • تلفن واحد : ****527جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طراحی ساخت محیطهای کنترل شده

 • سریال مجوز : 1770783
 • شماره مجوز : 4630912
 • تاریخ مجوز : 04/12/1376
 • کد محصول : 33131111
 • شرح محصول : اتاق رشد گیاه
 • ظرفیت : 10 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%