نام واحد : فرسار تجارت

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : سعادت آباد خ...
 • تلفن شرکت : *****223جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک اشتهارد بلوارابوریحان بیرونی بلوارملاصدرا غربی قطعه 374
 • تلفن واحد : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود اسمعیلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اشتهارد

نام محصول : کنسولهای بالای سربیمار

 • سریال مجوز : 1775486
 • شماره مجوز : 36723
 • تاریخ مجوز : 25/07/1390
 • کد محصول : 33111623
 • شرح محصول : کنسول بالای تخت بیمار
 • ظرفیت : 1,500 عدد
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 0%
  0%