نام واحد : رهروان سپهراندیشه عبدالعلی مزیدی خباز

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : خ بهشتی...
 • تلفن شرکت : *****881جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک شمس آباد بلواربهارستان خ گل اذین یک قطعه 333ام
 • تلفن واحد : *********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین نظربلند جهرمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : طراحی مونتاژ کنتورسه و یک فاز برق

 • سریال مجوز : 1777922
 • شماره مجوز : 17215
 • تاریخ مجوز : 21/09/1385
 • کد محصول : 33121610
 • شرح محصول : انواع کنتورهای برق
 • ظرفیت : 240,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ابزارهاووسایل ویژه اندازگیری بازبینی ازمایش دریانوردی ومقاصد(3312)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%