نام واحد : طب آزما

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : انتهای...
 • تلفن شرکت : *****669جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرقدس خ شهرداری پ 64
 • تلفن واحد : *****669جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نورالدین اسدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دستگاههای اندازه گیری ارزشی و تکان دهنده

 • سریال مجوز : 1784966
 • شماره مجوز : 4610300
 • تاریخ مجوز : 27/12/1374
 • کد محصول : 33122030
 • شرح محصول : سایرابزارها-دستگاهها-ماشینهای اندازه گیری-کنترل یاازمایش
 • ظرفیت : 900 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%