نام واحد : برنا الکترونیک - شرکت

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ شهید رجایی...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ شهید رجایی خ صنعت پ 11
 • تلفن واحد : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید محمد صادق میر غفوریان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنترل کننده سطح مایعات

 • سریال مجوز : 1788224
 • شماره مجوز : 4612299
 • تاریخ مجوز : 27/12/1376
 • کد محصول : 33121413
 • شرح محصول : تنظیم کننده سطح مایعات
 • ظرفیت : 1,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ابزارپزشکی-اپتیکی-دقیق-ساعت(33)
 • گروه 4 رقمی : ساخت تجهیزات پزشکی وجراحی ووسایل ارتوپدی(3311)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%