نام واحد : نگین الماس کاسپین

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : شهر قزوین...
 • تلفن شرکت : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرستان زنجان
 • تلفن واحد : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نگین الماس کاسپین
 • تلفن مدیر : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : عصاره هاوشیره های گوشت-ماهی -سخت پوستان یانرم تنان

 • سریال مجوز : 2113795
 • شماره مجوز : 118/12758
 • تاریخ مجوز : 25/07/1389
 • کد محصول : 15491340
 • شرح محصول : عصاره هاوشیره های گوشت-ماهی -سخت پوستان یانرم تنان
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 52%
  52%